• Textilgrossist med grymma produkter
  • Handla enkelt när det passar dig

KÖPEVILLKOR

Inledning

Avtalsparter:
Dessa köpevillkor (nedan kallat ”Villkoren”) gäller mellan Nordisk Textil AB med organisationsnummer 559068–1176 (nedan kallad ”Säljaren” och refererad till som ”vi”, ”vår”, ”oss”) och den person som beställer varor (nedan kallad ”Kunden” och refererad till som ”du”, ”din”, ”dig”) som vi tillhandahåller genom denna Webbutik som tillhör oss (härefter kallad ”Webbutiken”). Kunden och Säljaren är nedan gemensamt benämnda ”Parterna” och var för sig som ”Part”.

Behandling av personuppgifter:
När du köper varor från oss via vår Webbutik, behöver vi behandla dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra skyldigheter enligt avtalet, exempelvis för att kunna leverera varorna till dig och erbjuda dig god service (rättslig grund för behandlingen av personuppgifterna: avtal). Din integritet är viktig för oss och vi behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. Genom att ingå avtal med oss eller kontakta oss, ger du oss även ett allmänt förhandstillstånd och samtycke till att vi anlitar underbiträden på så sätt om beskrivits i vår integritetspolicy. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns att läsa i vår integritetspolicy: sv/page/privacy-polcy

Godkännande av allmänna villkor:
Genom att göra en beställning via Webbutiken, intygar du att du har läst dessa Villkor, att du godkänner Villkoren samt att du åtar dig skyldighet att följa dem.

Beställning av varor

Beställning:
Beställning sker enbart via vår Webbutik. Vi tar inte emot beställningar via telefon eller mail.

Användarkonto: 
För att kunna handla hos oss så måste du först registrera ett användarkonto. Alla nya kunder granskas manuellt innan vi godkänner kontot då vi endast säljer till företag. Du ansvarar för att registrera korrekta företags- och kontaktuppgifter. När vi har godkänt ert konto så kommer ni att få ett mail så ni kan logga in på ert konto och se priser och lägga order.

Minsta kvantitet:
Minsta kvantitet på metervaror är 10meter

Bindande avtal:
När du skickar iväg en order genom att klicka på ”Bekräfta köp” i kassan, åtar du dig en skyldighet att betala för varorna. Vi ingår ett bindande avtal om köp, först när vi skickar en orderbekräftelse till dig via e-post.  

Elektronisk kommunikation:
Genom att ingå detta avtal med oss samtycker du till att orderbekräftelse, skickas till dig via e-post, till den e-postadress du anger i samband med beställningen. 

Priser och leverans

Pris:
De aktuella priserna för varorna anges i respektive produktsida ex moms.  Samtliga angivna priser är i SEK ex moms. I kassan anges det totala beloppet som du ska betala för ordern, samt frakt och moms som redovisas separat. Priset som anges i samband med beställningen är det priset som gäller för köpet. Vi har rätt att fritt ändra priserna som är publicerade på Webbplatsen från tid till annan. 

Leveranstid: 
Leveranstid anges på respektive produkt. Större delen av sortimentet är ett beställningssortiment så leveranstid är mellan 1-4 veckor

Frakt för leverans inom Sverige:
Företagspaket kostar 149 SEK ex moms. Dessa beställningar skickas med DHL. 
Ordrar med ett ordervärde överstigande 5000 SEK skickas fraktfritt.

Uthämtning på lagret i Falun:
Du kan välja att hämta ditt order på vårt lager i Korsnäs i Falun.
Vi har personal på plats måndag till fredag 09.00-16.00
Du kommer du att få ett mail när din order är packad och klar för upphämtning
Har du gjort en större order som ligger på pall så kan vi även hjälpa till med lastning med truck.

Vi skickar i dagsläget endast inom Sverige.

Betalningsalternativ

Betalningsalternativ för företag, kommuner & regioner:

30 dagars faktura eller förskottsfaktura.
Kreditupplysning tas vid köp.

Reklamation 

Reklamation:
Företag har rätt att reklamera fel eller brister i varor inom två (2) år räknat från mottagandet av varan, under förutsättning att företaget meddelar säljaren om felet eller bristen inom skälig tid efter att det upptäckts. Om en reklamation görs inom två (2) månader från det att företaget upptäck felet, anses reklamationen alltid ha inkommit inom skälig tid. 

Du ska meddela fraktskador för att vi ska kunna göra en reklamation mot leverantören.

Om en vara skulle defekt eller fellevererad kontakta oss på info@skandtex.se så hjälper vi dig. Avhjälpandet ska ske inom skälig tid. Säljaren har alltid rätt att laga eller omleverera en vara utan att behöva motivera detta. Vi kan ersätta dig med en ny felfri vara alternativt återbetalar er för varan, samt skickar dig en returfraktsedel för den felaktiga varan. Vi står för alla kostnader inklusive returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods vid godkänd reklamation. Vid fel av väsentlig betydelse kan Köparen ha rätt att häva. Du kan vid reklamation även kräva skadestånd oavsett om varan är omlevererad, lagad, nedsänkt i pris eller om köpet helt är hävt.

Reservationer och friskrivningar

Felstavningar och felaktiga beskrivningar:
Vi reserverar oss för eventuella innehållsfel och felskrivningar som vi ansvarar för, avseende informationen som framgår i Webbutiken såsom exempelvis felaktiga priser, produktbeskrivningar, lagerstatus m.m.  eller innehållsfel och felskrivningar som förekommer på andra webbplatser, sociala medier m.m. som avser de tjänster/varor som vi tillhandahåller eller vår verksamhet, och vi förbehåller oss rätten att korrigera upptäckta fel. 

Leverans:
Leverans sker till den leveransadress som du anger vid beställningstillfället. Vi kan inte hållas ansvariga för om ditt paket inte når fram till dig på grund av att du har angett fel adress, stavat fel eller liknande. 

Reservationer:
Det kan förekomma otillgängliga och slutsålda varor på Webbplatsen. Om en viss vara som du har beställt inte finns lager, kommer du att bli kontaktad av oss. Vi kommer även att återbetala dig för eventuell betalning som du har gjort avseende sådan vara. 

Bilder:
Vi jobbar hårt med våra bilder för att återge färgen på ett korrekt sätt. Du informeras härmed om att färger och nyanser kan skilja sig åt mellan bild och verklighet.

Tredje Parts tjänster m.m.:
Vi ansvarar inte för Tredje Parts applikationer, plugin, tjänster eller liknande. Vi ansvarar inte heller för externa länkar eller innehållet i externa länkar som förekommer i Webbplatsen. 

Befrielsegrunder:
Parterna är befriade från skadeståndsansvar gentemot den andre Parten, om fullgörandet av avtalsförpliktelser hindras på grund av situation av force majeure-karaktär såsom exempelvis, men inte begränsat till, epidemi, pandemi, myndighetsbeslut, strejk, eldsvåda, krig, mobilisering, naturkatastrofer eller andra omständigheter som ligger utanför Parts kontroll och vars följder Part inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. När hindret upphör, ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.

Bestämmelses ogiltighet:
Om någon bestämmelse i dessa Villkor skulle konstateras vara ogiltig av ARN, EU ODR, allmän domstol eller skiljedom, ska det inte påverka giltigheten eller tolkningen av de övriga bestämmelserna. Istället ska, om möjligt, en ny bestämmelse formuleras i ljuset av och syftet med den ogiltiga bestämmelsen.

Immateriella rättigheter

Vi äger samtliga immateriella rättigheter, upphovsrätt och varumärkesrätt med anknytning till vår Webbutik, de varor som vi tillhandahåller samt Nordisk Textil AB (med undantag för eventuellt innehåll som ägs av våra licensgivare). Vi överför eller överlåter inte några immateriella rättigheter till dig med anledning av detta avtal. De flesta av våra tyger fotar vi själva. Om du önskar använda eller låna våra bilder måste du skicka en förfrågan till oss via e-post: info@skandtex.se. All användning av innehållet från Webbplatsen kräver vårt föregående skriftliga godkännande i varje enskilt fall.

Cookiepolicy

Webbutiken använder cookies och genom dessa kan vi få information om din användning av plattformen, lokaliseringsuppgifter och annan användarinformation som tillhandahålls via bland annat en trafikmätningsleverantör. Mer information om hur Webbplats använder cookies finns att läsa i vår cookiepolicy: https://skandtex.se/sv/page/cookies

Ändringar m.m.

Villkorsändringar:
Vi har rätt att när som helst uppdatera och ändra dessa Villkor vid behov. Exempelvis kan det ske för att förtydliga innehållet, vid erbjudandet av nya varor eller tjänster, om det är påkallat på grund av lagändring, myndighetsbeslut, förordningar eller om det är påkallat av tekniska- eller säkerhetsmässiga skäl. Eventuella ändringar träder i kraft i samband med att ändringarna har blivit publicerade i Webbutiken och behöver inte meddelas i förväg, såvida inte ändringarna väsentligen påverkar dina rättigheter eller i övrigt kräver ditt samtycke.

Om ändringarna väsentligen påverkar dina rättigheter eller i övrigt kräver ditt samtycke, träder sådana villkorsändringar ikraft trettio (30) dagar efter att de har kommunicerats till dig. Om du fortsätter att använda de tjänster vi tillhandahåller trettio (30) dagar efter att ändringarna har kommunicerats till dig, innebär det att du godkänner de uppdaterade villkoren. Den senaste versionen finns alltid publicerad på vår Webbutiken.

Företagsuppgifter 
Firma: Skandtex.se/Nordisk Textil AB.
Org. nr: 559068–1176.

Postadress: 
Rottnebyvägen 6
79144 Falun

E-post: info@skandtex.se